Brigitte Sindelar osztrák pszichológus, pszichoterapeuta. Komplex fejlesztő programjának célja az idegi eredetű tanulási és magatartási zavar megelőzése ill. a zavar elmélyülésének megakadályozása. A sindelari koncepció szerint a gyakorlást a „gyökereknél” kell kezdeni, azon a szinten, ahol a kognitív képesség még megfelelően működik. Akkor is innen indul a foglalkozás, ha ez a szint a gyermek életkorához képest igen alacsony.
A Sindelar-program részei:

  1. Feltáró, illetve a terápiás tervet kijelölő vizsgálóeljárás.
  2. A fejlesztési periódus.
  3. A hatékonyságot ellenőrző ismételt vizsgálat.

A vizsgálati rész

A gyermek pillanatnyi összképességeit célozza, nem csupán a hibás funkciókét.

A fejlesztés

A fejlesztés a szülő és a pedagógus aktív együttműködéséről szól. A foglalkozások naponta max. 10 percet vesznek igénybe. Az első pozitív hatás 3 hónap után várható. A programok struktúrája lehetővé teszi, hogy egyidejűleg két vagy három részképesség terápiája is megtörténjék. Ilyenkor a foglalkozások szervezése ciklikus. Egy napon azonban csak egyféle részképesség fejlesztése lehetséges, és a foglalkozás időtartama nem haladhatja meg az előírt tíz percet. A minimum hat-nyolc hónapot igénybe vevő kognitív terápia egyik fontos elve a folyamatosság. Ezért a foglalkozásokat naponta kell végezni. A programok gyakorlatai más fejlesztő eljárásokkal is kombinálhatók.
A fejlesztés az ismeretszerzés legfontosabb területeire terjed ki. Ezek:

  • Figyelem.
  • Észlelés.

Intermodális kódolás (észlelési területek

  • összekapcsolása).
  • Emlékezet.
  • Szerialitás (sorrendiség).
  • Téri tájékozódás.

A vizsgálatot végző és terápiát meghatározó szakember havonta jelöli ki a feladatokat, adja át a tréninganyagot a szülőnek ill. a terápiát végzőnek, valamint kontrollálja az otthoni munkát.

Ellenőrző vizsgálat

A program indításakor és lezárásakor készült vizsgálatok összehasonlításával megállapítható a gyermek önmagához viszonyított fejlődési szintje.

Kiknek ajánljuk?

A Sindelar-program két korosztályt céloz meg:

  • óvodásokat (5-7 évesek) és általános iskolásokat.

 

Itt vagyunk:

Click to open a larger map

1139 Budapest, Petneházy u. 14. – Tel.: 06-20/533 7567; 06-1/794-54-19 – e-mail: info@jopontalapitvany.hu Adószámunk: 18216475-1-42