A mozgásfejlődés és vele együtt az idegrendszer fejlődése szigorú hierarchia szerint valósul meg. Az egyedfejlődésünk bizonyos vonatkozásaiban megismétli a törzsfejlődést. Ha ebbe a hierarchikus fejlődésbe hiba csúszik, a központi idegrendszer valamely ősibb kialakulású területe nem fejlődik megfelelően, maga után vonja a ráépülő összes terület, így a nagyagykérgen keresztül a gondolkodási folyamatok problémáit is. Az ősibb kialakulású területek fejlődésével a csecsemőnél egyre újabb és újabb mozgásformák jelennek meg. A mozgás a világgal való kapcsolatfelvétel első formája a baba számára. Erre épülnek rá az emberre jellemző kommunikációs formák: a beszéd, az olvasás és írás. Ha kimaradnak egyes lépések, esetleg nincs elegendő idő, tér vagy lehetőség a gyakorlásra, akkor hibák csúszhatnak a fejlődésébe. Az idegrendszer egyes területei alul szervezetté válnak, amelynek következményei legtöbbször az iskolában jelennek meg tanulási nehézség formájában. Kézenfekvő, hogy ebben az esetben, a fejlesztésben is kulcsfontosságú szerepe lesz majd bizonyos mozgásformák gyakoroltatásának.

Mozgásterápia segítségével lehetőséget biztosíthatunk az idegrendszer számára, hogy bepótolja lemaradásait. Ilyenkor az idegrendszer fejlődésével párhuzamosan csökkennek a tanulási nehézségek, esetleg teljesen el is tűnnek.

Természetesen a mozgásterápia nem csodaszer, nem helyettesítheti a tanulást. Abban viszont segítséget nyújthat a problémákkal küszködő gyermekek számára, hogy ne kelljen minden szabadidejüket tanulással tölteni, eredménytelenül. Hatására a tanulás és a gyakorlás meghozza gyümölcsét. Nagy jelentősége van a mozgás rendszeres gyakorlásának. Ezen mozgásgyakorlatok elsődleges célja új kapcsolatok kialakítása a központi idegrendszerben. Ezek a kapcsolatok természetüknél fogva csak úgy épülhetnek ki, ha sűrűn megerősítjük őket. Ellenkező esetben az újonnan létrejött kapcsolatok azonnal elkezdenek visszafejlődni, a várt fejlődés nem, vagy csak nagyon lassan következik be.

A tanulási nehézségek hátterében nagyjából, az esetek 70%-ában megtalálható az idegrendszer részleges éretlensége, sérülése vagy hibás szerveződése. Többnyire jelentősen csökkennek a tanulási nehézségek tünetei, ha sikerül felszámolni az idegrendszer szerveződésébe becsúszott hibákat .

Fejleszthető-e tornával az értő-olvasás, az értő-írás?

 Az alapozó terápia a diszlexia-veszélyeztetett gyerekek terápiája. Az írás- vagy olvasászavarral küzdő gyerekek jól fejleszthetők bizonyos tornagyakorlatok segítségével. Diagnosztikai felmérés után az Ön gyermeke is csatlakozhat egy max. 4-5 fős fejlesztő csoporthoz.

Itt vagyunk:

Click to open a larger map

1139 Budapest, Petneházy u. 14. – Tel.: 06-20/533 7567; 06-1/794-54-19 – e-mail: info@jopontalapitvany.hu Adószámunk: 18216475-1-42