3 ÉV FELETTI A CSALÁDI BÖLCSŐDÉBEN

A 3 év felettiek is teljesíthetik kötelező óvodai ellátásukat családi bölcsődében, ha

  • A szülő kéri és
  • A gyermekorvos és a lakhely szerinti Óvoda vezetője a szülő kérésére támogatja azt a felmentést, amit az illetékes jegyzőtől kell kérni.

Részletesen:

Azoknak a kisgyermeknek, akik tárgyév augusztus 31-ig betöltik 3. életévüket tárgyév szeptember 1-től legalább napi 4 órában óvodai foglalkozáson kell részt venniük. Az óvodaköteles gyermeket a szülő köteles óvodába beíratni.

Amennyiben a gyermek családi körülményei vagy sajátos helyzete indokolja a szülő gyermeke esedékes óvodai nevelésben való részvétele alól felmentést kérhet.  

A felmentési kérelem benyújtásának határideje: tárgyév április 30.  (utána folyamatosan).

HELYE: A gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőhöz, vagy a jegyzőnek címezve a körzetes óvoda vezetője.

 Erről a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet módosítása rendelkezik, amely 2015. április 21-én jelent meg a Magyar Közlönyben.

 

A jegyző az óvodavezető és a védőnő egyetértésével a gyermek ötödik életévének betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodába járás alól.

Változás van az oktatási intézmények működéséről szóló miniszteri rendeletben is, a Magyar Közlöny számában megjelent változtatások alapján a jegyző bejelentésre vagy hivatalból elrendeli az óvodai nevelésben való részvételt, ha a szülő nem tesz eleget ilyen irányú kötelességének.

A szülő – a CSALÁDI bölcsődében vagy bölcsődében ellátásban részesülő gyermek kivételével – az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján gyermekét köteles beíratni a települési önkormányzat vagy a fenntartó által közzétett közleményben vagy hirdetményben megadott időpontban.

 

 

Itt vagyunk:

Click to open a larger map

1139 Budapest, Petneházy u. 14. – Tel.: 06-20/533 7567; 06-1/794-54-19 – e-mail: info@jopontalapitvany.hu Adószámunk: 18216475-1-42