Iskolaelőkészítő foglalkozás óvodásoknak

2014-01-14-413

 

A foglalkozások célja:
Az iskolai szokások bevezetése, kialakítása, az óvoda és az iskola átmenet problémáinak leküzdése.
A kötelező óvodai foglalkozások kiegészítése, vagy pótlása.

Foglalkozások összetétele:
Logikus gondolkozás kialakítása, szövegértés fejlesztése, szókincsbővítés, beszédfejlesztés,
mozgásfejlesztés, figyelemfejlesztés, emlékezetfejlesztés.

Minden órán részképesség fejlesztése is történik, melynek eredményeképpen a gyermek az
iskolába lépéskor könnyebben veszi az akadályokat, könnyebben alkalmazkodik az új elvárásokhoz.
Játékos feladatmegoldások közben gyakorolják a különböző számkörökben való számolást, a
mintamásolással kapcsolatos feladatokat, az írás – mozgásos és sorozatkészség fejlesztését,
a látási, szóbeli emlékezettel kapcsolatos feladatokat, a formaérzékelési képességet, a különböző
relációkat. A tanuláshoz szükséges alapkészségek fejlesztése, a hátrányok ledolgozása a cél.

Szükség esetén intenzív iskolaelőkészítő-foglalkozásra is lehetőség van, heti két alkalommal.

Amennyiben felkeltettük érdeklődést a foglalkozások iránt, kérjük, keressen minket a
elérhetőségeinken.

A foglalkozásokat gyógy- és fejlesztőpedagógus vezeti.

Időpont: Egyéni egyeztetés alapján

Igény esetén lehetőség van egyéni komplex fejlesztést kérni.

Ha problémát észlelünk, a foglalkozás alatt a gyermekre szabott fejlesztési terv segítségével a
fejlesztő pedagógus, illetve szükség esetén gyógypedagógus foglalkozik a gyermekkel.